• Ak. H.Əliyev küç., 135A, Bakı, AZ1073
  • +994 12 564-92-70
  • info@baak.edu.az
EN RU TR

Bu Qaydalar Kollecin təhsil prosesi iştirakçılarının hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edilməsi, qanunçuluq, qanun qarşısında bərabərlik, təqsirsizlik prezumpsiyası, ədalətlilik və intizam xətalarının qarşısının alınması prinsiplərinə əsaslanır. Qaydaların əsas məqsədi Kollecdaxili etika və mədəniyyət ənənələrinin saxlanılması və artırılmasını təmin edən aşağıdakı davranış normalarına və prinsiplərinə əməl edilməsinə nail olmaqdır:

  • tədris, əmək və icra intizamının möhkəmləndirilməsinə nail olmaq;
  • bir-birinə qarşılıqlı hörmət göstərmək;
  • sakit və mehriban qarşılıqlı münasibət yaradılmasını təmin etmək;
  • baş verə biləcək xoşəgəlməz və qeyri-etik halların qarşısını almaq;
  • Kollecin maddi, mənəvi və intellektual dəyərlərinə qayğı ilə yanaşmaq;
  • ümumi əxlaq və etik davranış qaydalarını pozmamaq.